Tulikartta.fi - Käyttöehdot


Käyttämällä palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot.


1. Yleistä

Tulikartta.fi verkkopalvelu on Tapani Pelkosen (jäljempänä "Palvelun ylläpito") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.tulikartta.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Palvelun ylläpidon valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttäjän välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Palvelun ylläpito vastaa Palvelun teknisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Palvelun ylläpidolla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun ylläpidolla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palvelun ylläpidolla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.


2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata.


3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palvelun ylläpidolla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista palvelua.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Palvelun hyödyntäminen kaupalliseen toimintaan vaatii aina Palvelun ylläpidon suostumuksen.

Palvelu on käyttäjien käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttäjä ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun ylläpidolle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.


4. Vastuu sisällöstä

Palvelun ylläpito ei vastaa käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee tulikartta.fi palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelulle, tulikartta.fi palvelun sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palvelun ylläpidolle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Palvelun ylläpidolla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta käyttäjän Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali..


5. Henkilötietojen käyttö

Palveluun ei tallenneta käyttäjien henkilötietoja. Materiaalia lisäävien käyttäjien IP -osoite tallentuu häiriökäyttäytymisen estämiseksi. Kohteiden kommentoinnissa käyttäjällä on mahdollisuus antaa kommenttiin nimimerkki. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, eikä tietoja luovuteta kolmasille osapuolille.


6. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Palvelun ylläpito pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.


7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.


8. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Karttapalvelun osalta sovelletaan Googlen, OpenStreetMapsin, MML:n, Oskari.org käyttöehtoja.

Pidemmille retkille ja vaelluksille hanki aina mukaasi paperinen kartta. Älä koskaan luota pelkkiin sähköisiin palveluihin.

Päivitetty 12.3.2015

Tulikartta.fi © 2019